Elektrotīklu un mazsprieguma tīklu projektēšana

Kompānija RAJS veic elektrotīklu un mazspreieguma tīklu projektēšanu – piedāvājot to gan kā atsevišķu pakalpojumu, gan kā daļu no kopējā darbu cikla pēc visiem saviem darbības veidiem.

Projektēšanas un montāžas apvienošana vienā organizācijā nozīmē klientam ievērojamu izdevīgumu: nav teorētiķu un praktiķu „ kara”, kura rezultātā montāžnieki atsaucoties uz projektu pārāku teorētiskumu izstāda klientam papildus tāmes, kas sastāda līdz 30 un vairāk procentu no elektromontāžas pirmatnējās summas. Mūsu gadījumā novirze no tāmes ir ļoti reta parādība un ja ir, tad 5% robežās. Šādu novirzi mēs sedzam pašu spēkiem un pasūtītājs par to pat nezina. Mēs neizmantojam papildus tāmes kā peļņas iespēju. Tāpēc papildus tāmes pie mums nav, vai arī parādās gadījumos, kad projekts tiek radikāli mainīts un izmaiņas ir saskaņotas ar pasūtītāju. Tādējādi mēs uzņemamies finansiālu atbildību par projekta realizāciju.

 

Projektēšanas darbu secība:

 1. Objekta apskate, paredz izbraukumu uz objektu un tā īpatnību izpēti no to mērķu skatu punkta, kurus ir paredzējis sasniegt pasūtītājs.
 2. Tehniskā uzdevuma sastādīšana, kas paredz pasūtītāja vēlmju precizēšanu, kā arī efektīvu risinājumu meklēšana un saskaņošana ar pasūtītāju.
 3. Pati projektēšana, ievērojot atrastos efektīvus risinājumus, kas rit tieši zem pasūtītāja kontroles un ievērojot starpposmā radušās vēlmes, kas var rasties pasūtītājam projekta izstrādes laikā. Ja ir nepieciešams, tad rodas arī ceturtais etaps – projekta saskaņošana ar uzraudzības iestādēm.

 

Darba projekts sastāv no dokumentu komplekta, kas tiek gatavoti nepieciešamā apjomā, lai sniegtu garantijas un tos saskaņotu Energotīklu kompānijā, Enerģijas pārdošanas kompānijā un Tehniskās uzraudzības kompānijā.

Atkarībā no katra konkrēta projekta dokumentācijas sastāvs var atšķirties detalizācijas līmenī un pēc nodaļu skaita, bet neatkarīgi no tā, katrs projekts pilnībā atbilst Likumā noteiktajām prasībām (Ministru kabineta noteikumi Nr.370 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01"Būvprojekta saturs un noformēšana"), un satur nepieciešamās teksta lapaspuses:

 • Projekta titullapa;
 • Projekta saturs;
 • Licenču kopijas;
 • Projektēšanai nepieciešamie dokumenti (tai skaitā arī tehniskie noteikumi un topogrāfijas plāns elektropadeves ārējo tīklu projektam);
 • Paskaidrojošā vēstule.

Inženiertehnisko rasējumu komplekts var tikt izstrādāts pēc sekojošām nodaļām: „ elektroiekārtas”, „zibensaizsardzība” , „ugunsdrošības signalizācijas sistēma”, „ apsardzes signalizācijas sistēma”, „video novērošana”, „datortīkls” utt.

Inženiertehnisko rasējumu sastāvs:

 • kopējie dati;
 • plāni ar inženiertehnisko tīklu izvietošanu;
 • principiālās shēmas;
 • iekārtu specifikācija.

Atsauksmes par mūsu darbu Jūs varat apskatīties šeit.

Kontakti

Ilūkstes iela 42-33, Rīga,

Latvija, LV-1082

Talr.: 29285604

E-pasts

siarajs@inbox.lv

Объекты компании RAJS электромонтаж
Elektromontāža
Low voltage cabling network
Mazsprieguma tīkli
Projektēšana
Projektēšana
Par mūsu darbu – fotogrāfijas un atsauksmes
Par mūsu darbu – fotogrāfijas un atsauksmes